روشن تیره

عناوین فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی سایر موسسات

 
محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز پژوهشگاه جهت فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی سایر موسسات
ردیف پژوهشکده محورها و موضوعات مورد نیاز مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی
شماره تلفن ایمیل
1 سامانه‌های حمل و نقل فضایی (تهران) تحلیل تنش در کشتی هوایی و بالون 66282070
 داخلی 2337
s.shakhesi@isrc.ac.ir
2 بهینه سازی توزیع اندازه ذرات پودر به منظور افزایش تراکم پذیری در کامپوزیت های پودری 66282070
 داخلی 328
m.golriz@isrc.ac.ir
3 مدلسازی نرم‌افزاری جریان پیشرانه در محفظه کاتالیست تراستر تک پیشرانه شیمیایی 66282070
داخلی 2319
b.afzali@isrc.ac.ir
4 سامانه‌های ماهواره (تهران) نرم‌افزار طراحی سامانه‌ ماهواره 22064470
 داخلی 4817
y.saffar@isrc.ac.ir
5 طراحی و ساخت مبدل های DCDC با راندمان بالا بر پایه قطعات GaN 22064470
داخلی 2055
r.amjadifard@isrc.ac.ir
6 طراحی آنتن شفاف برای کاربردهای ماهواره 22064470
داخلی 4411
m.fazaelifar@isrc.ac.ir 
7 تهیه کد محاسباتی المان محدود (Finite Volume) برای بررسی انتقال حرارت و انتقال جرم چند فاز (در برگیرنده تغییر فاز در جوشش و تقطیر) در محیط متخلخل 22064470
داخلی 2075
mehran.shahryari@aut.ac.ir
8 مکانیک (شیراز) طراحی و ساخت هد اپتیکی بستر تست حسگر ستاره مستقیم 07137218113 raeisy@shirazu.ac.ir
9 سنتز ماده کاتدی باتری لیتیم یون با قابلیت دانسیته انرژی و طول عمر بالا مستقیم 07137219900 m.babaei@isrc.ac.ir
10 طراحی و ساخت ماژول­های TR مناسب برای کار در محیط فضا مستقیم 07137209877 m.hatam@isrc.ac.ir
11 مواد و انرژی (اصفهان) توسـعه دانش فنی ماژول‌های کنترل و توزیع توان ماهواره‌های فشرده 03133222431-4
داخلی 223
s.golshah@isrc.ac.ir
12 توسعه دانش فنی پوشش‌های هوشمند فضایی 03133222431-4
داخلی 235
مستقیم 03133222417
mr.pakmanesh@isrc.ac.ir
13 توسعه دانش فنی المان‌های غیرفعال در زیرسیستم کنترل حرارت ماهواره 03133222431-4
داخلی 231
مستقیم 03133222442
i.dashti@isrc.ac.ir 
14 رانشگرهای فضایی (تبریز) طراحی و ساخت لولای انعطاف­پذیر بدون اصطکاک با کاربرد فضایی 04133816665
داخلی 120
m.dehnad@isrc.ac.ir
15 الزامات PCB از دید EMC 04133816665
داخلی 104
Hbb1350@gmail.com
16 امکان سنجی تولید محصولات آلیاژ حافظه دار  04133816665
داخلی 122
b.abasht@isrc.ac.ir
دریافت فایل اکسل