روشن تیره

کتابخانه دیجیتال فضایی

با توجه به نقش قابل ملاحظه پژوهشگاه فضایی ایران در گسترش علوم فضایی و دسترسی پژوهشگران کشور به منابع اطلاعاتی موردنیاز، پژوهشگاه فضایی ایران، نسبت به راه‏‌اندازی کتابخانه دیجیتال فضایی، اقدام کرده است. گسترش روزافزون و تنوع فراوان منابع الکترونیکی از یک سو و راه‌های مختلف دسترسی و تهیه این منابع از سوی دیگر، کار فراهم‌آوری در کتابخانه‌های دیجیتالی را حائز اهمیت می‌کند. تأمین منابع علمی روزآمد و کافی به‏‌عنوان پشتوانه اصلی پروژه‏‌های تحقیقاتی همواره مورد تأکید خاص بوده است.

منابع اطلاعاتی موجود، براساس درخواست و اعلام‏ نیاز حوزه‏‌های مختلف و نیز پیش‏‌بینی معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه در خصوص نیاز پروژه‏‌های پژوهشگاه به منابع اطلاعاتی، روزآمد می‏‌شوند.  

در کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه فضایی ایران، آخرین ویرایش استانداردهای AIAA، IEEE، ASME، DOD، ASTM، IEC، BSI، ISO، ISA و ... وجود دارد.

عناوین برخی از نشریات حوزه فضایی که آرشیو کامل آن‌ها در این کتابخانه موجود است، به شرح زیر است:

۱.    Advances in Space Research
۲.    Aerospace Science and Technology
۳.    AIAA Journal
۴.    CEAS Space Journal
۵.    Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
۶.    Gyroscopy and Navigation
۷.    IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
۸.    IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
۹.    IEEE Transactions on Robotics
۱۰.    Journal of Aerospace Information Systems
۱۱.    Journal of Applied Mechanics
۱۲.    Journal of Applied Remote Sensing
۱۳.    Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems
۱۴.    Journal of Defense Modeling & Simulation
۱۵.    Journal of Fluids Engineering
۱۶.    Journal of Jet Propulsion
۱۷.    Journal of Mechanical Design
۱۸.    Journal of Microelectromechanical Systems
۱۹.    Optical Engineering
۲۰.    Progress in Aerospace Sciences
۲۱.    Propulsion and Power Research
۲۲.    Systems Engineering
۲۳.    The Journal of Space Safety Engineering

دسترسی به کتابخانه دیجیتال از طریق آدرس dlb.isrc.ac.ir امکان‌پذیر است.