روشن تیره

تولیدات علمی پژوهشگاه در یک نگاه

امروزه، تولیدات علمی هر کشوری به‏‌عنوان شاخصی از فعالیت‏‌های علمی، در سطح ملی و بین‏‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه‏‌گذاری در امر تحقیق، سرمایه‏‌گذاری برای تولید اطلاعات علمی است. با این سرمایه‏‌گذاری شرایطی فراهم می‏‌شود که متخصصان هر حوزه بتوانند با استفاده از تخصص‏‌های خود در مطالعات هدفداری که انجام می‏‌دهند، اطلاعات نوینی را برای بهره‏‌مند شدن دیگران، تولید و عرضه کنند. این‏گونه تولید علمی را می‏‌توان بازده سرمایه‏‌گذاری برای فعالیت‏‌های پژوهشی به‏‌شمار آورد.

هدفمند کردن فعالیت‏‌های علمی و پژوهشی، برنامه‏‌ریزی صحیح و تعیین اولویت‏‌های تحقیقاتی از جمله مواردی است که پژوهشگاه فضایی ایران برای افزایش تولیدات علمی به آن توجه ویژه مبذول داشته است. در این راستا فعالیت‏‌های پژوهشی پژوهشگران و تولیدات علمی آنان در قالب تالیف و ترجمه مقاله و کتاب به‏‌طور مرتب رصد، ارزیابی و تشویق می‏‌شود.  

 
سال کتاب ثبت اختراع مقالات استاندارد کل توليدات
علمی پژوهشی (ISI) علمی پژوهشی (ISC) نشریه علمی - ترویجی غیر ISI نشریه فارسی فاقد درجه کنفرانس‌ها
1391 3 7 29 18 2 14 3 120 0 196
1392 5 2 30 12 2 10 3 147 0 211
1393 0 5 24 19 1 15 1 118 0 184
1394 4 2 19 5 2 9 0 80 2 123
1395 2 5 14 22 0 0 0 63 2 110
1396 1 5 16 10 0 1 1 78 10 122
1397 1 13 30 21 4 2 0 187 0 258
1398 0 0 10 1 1 0 0 18 0 30
جمع کل 19 39 162 107 11 51 8 793 14 1237