فهرست اسامی و تلفن‌ مدیران ارشد

فهرست اسامی و تلفن‌ مدیران ارشد

 
فهرست اسامی و تلفن‌ مدیران ارشد
 
نام و نام خانوادگی سمت  تلفن ثابت فاكس
دکتر حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران 02166001956 02166001209
دکتر هادی رضایی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران 02163192504 02166003196
دکتر علی جعفر صالحی سرپرست معاونت طراحی و تضمین ماموریت پژوهشگاه فضایی ایران 02163192501 02166019128
مهندس عباس سلمانی‌زاده معاون اجرایی پژوهشگاه فضایی ایران 02163192535 02166004368
دکتر رحیم احسانی رئیس پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 02166283294 02166283295
مهندس پیمان نیک‌پی سرپرست پژوهشکده سامانه های ماهواره 02122064472 02122064470
دکتر رحیم اقرء رئیس پژوهشکده مکانیک 07137215050 07137203240
دكتر سعيد اصغری رئیس پژوهشکده مواد و انرژی 03133222429 03133222446
دکتر حسن رضائی حقیقت سرپرست پژوهشکده رانشگرهای فضایی 04133816661 04133816655
دکتر امید شکوفا رئیس مرکز تحقیقات فضایی 02166063195 02166063173
فاطمه علیمردانی مدیر دفتر ریاست روابط عمومی، و امور بین الملل پژوهشگاه فضایی ایران 02163192601 02166001209
مهندس سعید مدیر زارع سرپرست مدیریت طرح و برنامه پژوهشگاه فضایی ایران 02163192505 02163192526
مهندس داود فتاحی مدیر حراست پژوهشگاه فضایی ایران 02163192100 02166044725
مهندس مجيد عابدی ثمرين مدیر ایمنی و کنترل کیفیت پژوهشگاه فضایی ایران 02163192220 02163192219
مهندس سید جواد موسوی مشاور ریاست پژوهشگاه فضایی ایران    
مهندس محمد صادق مهجوم رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات پژوهشگاه فضایی ایران 02163192709