تماس با ما

تماس با ما

 
تهران،طرشت،بلوار شهید تیموری،نرسیده به بزرگراه شیخ فضل الله نوری،شماره ۱۸۲
کد پستی : ۱۴۵۹۷۷۷۵۱۱
 
  تلفن : ۶۶۰۶۵۰۳۰ , ۶۶۰۶۵۰۴۴ , ۶۶۰۶۵۰۴۹ , ۶۶۰۶۵۰۶۸
  نمابر : ۶۶۰۰۸۶۱۵
 
  ریاست پژوهشگاه: h.samimi@isrc.ac.ir

دفتر ریاست: info@isrc.ac.ir

روابط عمومی: public@isrc.ac.ir