پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری انجمن هوافضای ایران برگزار می‌کند: پنل تخصصی فضای نو، حضور در عرصه جدید فضا

رویداد داخلی
پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری انجمن هوافضای ایران برگزار می‌کند: پنل تخصصی فضای نو، حضور در عرصه جدید فضا
1400/02/27
22:31:18