دوره آموزشی "نرم افزار Fluent پیشرفته (جریان‌های آشفته بخش اول مدل‌ها RANS)"

رویداد داخلی
دوره آموزشی
1400/02/01
08:46:53