روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 289

پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌کند: اولین دوره مسابقه طراحی و ساخت میکروکاوشگر ماه

رویداد داخلی
پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌کند: اولین دوره مسابقه طراحی و ساخت میکروکاوشگر ماه
1400/10/18
10:28:46