خبرنامه داخلی

 خبرنامه داخلی، پاییز ۱۳۹۹

خبرنامه داخلی، پاییز ۱۳۹۹

دهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل پاییز را دربر می‌گیرد.

 خبرنامه داخلی، زمستان ۱۳۹۹

خبرنامه داخلی، زمستان ۱۳۹۹

یازدهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل زمستان را دربر می‌گیرد.

نسخه الکترونیکی ویژه نامه هفته جهانی فضا ۲۰۲۰: ماهواره‌ها زندگی را بهتر می‌کنند

نسخه الکترونیکی ویژه نامه هفته جهانی فضا ۲۰۲۰: ماهواره‌ها زندگی را بهتر می‌کنند

از روز جمعه ۱۲ مهر سال ۱۳۳۶ که اولین ماهواره ساخت بشر در مدار زمین قرار گرفت، تاثیر فناوری فضایی بر زندگی بشر آغاز شد و این اثرگذاری تا جایی پیش رفته است که اکنون پس از گذشت...

  خبرنامه داخلی، تابستان ۱۳۹۹

خبرنامه داخلی، تابستان ۱۳۹۹

خبرنامه حاضر که نهمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران و ویژه فصل تابستان است، اخبار مهمی را در بر می گیرد.