(ویدیو) جزئیاتی تازه از ماهواره ناهید 1 پخش شده از شبکه خبر سیما

خبر
(ویدیو) جزئیاتی تازه از ماهواره ناهید 1 پخش شده از شبکه خبر سیما
1398/06/06
16:54:47