روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 341

(خبرگزاری فارس) جهش فناوری را در ماهواره پارس ۲ شاهد خواهیم بود/ اولین زیر سامانه پیش رانش احتراقی در ماهواره ناهید ۲

خبر
(خبرگزاری فارس) جهش فناوری را در ماهواره پارس ۲ شاهد خواهیم بود/ اولین زیر سامانه پیش رانش احتراقی در ماهواره ناهید ۲
1399/08/10
09:35:03