تست‌های ماهواره «پارس ۱» به پایان رسید

خبر
تست‌های ماهواره «پارس ۱» به پایان رسید
1399/06/24
14:04:24