ترغیب مردم چین به استفاده از سامانه جهت‌یابی ماهواره‌ای بومی

خبر
ترغیب مردم چین به استفاده از سامانه جهت‌یابی ماهواره‌ای بومی
1392/01/20
00:00:00