پژوهشگاه فضایی ایران برگزار کرد: کارگاه آموزشی "فناوری فضایی و کاربردهای آن"، ویژه خبرنگاران و گزارشگران رسانه‌ها

خبر داخلی
پژوهشگاه فضایی ایران برگزار کرد: کارگاه آموزشی
1398/05/20
18:20:02