معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت كشور: استفاده از دستاوردهای فضایی در مدیریت بحران سيل كشور، تجربه بسیار موفقی بود

خبر داخلی
معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت كشور: استفاده از دستاوردهای فضایی در مدیریت بحران سيل كشور، تجربه بسیار موفقی بود
1398/04/19
17:36:05