پایداری و پویایی صنعت فضایی کشور به‌ واسطه تعامل موثر آن با دانشگاه‌هاست/ صرفه‌جویی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در پرداخت خسارات سیل با بهره‌گیری از فناوری فضایی/ ماهواره سنجشی پارس ۱ تا پایان سال‌جاری تجمیع خواهد شد

خبر داخلی
پایداری و پویایی صنعت فضایی کشور به‌ واسطه تعامل موثر آن با دانشگاه‌هاست/ صرفه‌جویی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در پرداخت خسارات سیل با بهره‌گیری از فناوری فضایی/ ماهواره سنجشی پارس ۱ تا پایان سال‌جاری تجمیع خواهد شد
1398/07/15
15:50:24