وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: پروازهای مسافری فرودگاه پیام از سرگرفته می‌شود

خبر دولت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: پروازهای مسافری فرودگاه پیام از سرگرفته می‌شود
1398/05/01
11:18:05