نماینده اصفهان در بازدید از دستاوردهای پژوهشگاه گفت: فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه سنجش از دور می‌تواند به نحو بهینه در مدیریت کلان کشوراستفاده شود

خبر داخلی
نماینده اصفهان در بازدید از دستاوردهای پژوهشگاه گفت: فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه سنجش از دور می‌تواند به نحو بهینه در مدیریت کلان کشوراستفاده شود
1398/05/05
15:54:32