نشست مشترک پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان، اعلام آمادگی دانشگاه در اجرای امور پژوهشی و صنعتی

خبر داخلی
نشست مشترک پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان، اعلام آمادگی دانشگاه در اجرای امور پژوهشی و صنعتی
1398/11/26
17:40:28