معاون استاندار آذربایجان شرقی: پژوهشکده رانشگرهای فضایی از تخصصی‌ترین واحدهای پژوهشی استان است

خبر داخلی
معاون استاندار آذربایجان شرقی: پژوهشکده رانشگرهای فضایی از تخصصی‌ترین واحدهای پژوهشی استان است
1398/04/31
16:31:16