فعالیت‌های سنجش از دور پژوهشگاه فضایی ایران در دانشگاه ارومیه تشریح شد

خبر داخلی
فعالیت‌های سنجش از دور پژوهشگاه فضایی ایران در دانشگاه ارومیه تشریح شد
1398/04/23
14:04:58