طرح تهیه نانو کامپوزیت پلیمر الیاف کربن تقویت شده با نانو ساختارها ثبت اختراع شد

خبر داخلی
طرح تهیه نانو کامپوزیت پلیمر الیاف کربن تقویت شده با نانو ساختارها ثبت اختراع شد
1398/11/14
14:18:42