سرپرست جدید پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران معرفی شد

خبر داخلی
سرپرست جدید پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران معرفی شد
1398/07/14
18:22:23