رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در مراسم افتتاحیه رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک‌های فضاپایه: برگزاری این رویداد قدم موثری در پیوند دو حوزه اقتصادی گردشگری و فضایی است/ اقتصاد فضا به عنوان یک اقتصاد نوظهور و ارز‌ش آفرین در دنیا مطرح است/ پیوند حوزه‌های گردشگری و فضایی نتایج خوبی را در کارآفرینی و اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی در بر خواهد داشت

خبر داخلی
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در مراسم افتتاحیه رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک‌های فضاپایه: برگزاری این رویداد قدم موثری در پیوند دو حوزه اقتصادی گردشگری و فضایی است/ اقتصاد فضا به عنوان یک اقتصاد نوظهور و ارز‌ش آفرین در دنیا مطرح است/ پیوند حوزه‌های گردشگری و فضایی نتایج خوبی را در کارآفرینی و اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی در بر خواهد داشت
1398/07/16
14:50:12