دکتر براری، دبیر شورای عالی فضایی و رئیس سازمان فضایی ایران در توییتی از فعالیت‌های پژوهشگاه تقدیر کرد

خبر داخلی
دکتر براری، دبیر شورای عالی فضایی و رئیس سازمان فضایی ایران در توییتی از فعالیت‌های پژوهشگاه تقدیر کرد
1398/12/01
06:16:56