در هفته جهانی فضا، سند همکاری‌های مشترک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه‌ها منتشر شد

خبر داخلی
در هفته جهانی فضا، سند همکاری‌های مشترک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه‌ها منتشر شد
1398/07/18
09:20:03