دریافت گواهی اعتبار اختراع "میز مونتاز و تست ماهواره با گشتاور و دقت بالا" توسط پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
دریافت گواهی اعتبار اختراع
1398/05/08
14:27:14