جلسه فوق العاده چهاردهمین کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

خبر داخلی
جلسه فوق العاده چهاردهمین کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد
1398/05/14
18:19:53