توافقنامه همکاری بین شرکت زیرساخت و پژوهشگاه فضایی ایران منعقد شد

خبر داخلی
توافقنامه همکاری بین شرکت زیرساخت و پژوهشگاه فضایی ایران منعقد شد
1398/12/06
17:24:20