تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دو جانبه بین پژوهشگاه فضایی ایران و پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا منعقد شد

خبر داخلی
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دو جانبه بین پژوهشگاه فضایی ایران و پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا منعقد شد
1398/05/07
13:44:10