بیانیه کمیته زنان صنعت فضایی در مراسم اختتامیه هفته جهانی فضا ۲۰۲۱

خبر داخلی
بیانیه کمیته زنان صنعت فضایی در مراسم اختتامیه هفته جهانی فضا ۲۰۲۱
1400/07/19
16:34:02