برگزاری دوره آموزشی برای شرکت‌های استارت‌آپ فضاپایه در پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
برگزاری دوره آموزشی برای شرکت‌های استارت‌آپ فضاپایه در پژوهشگاه فضایی ایران
1398/04/22
18:10:22