دکتر واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه پژوهشگاه فضایی ایران در الکامپ استارت در سالن ٧ نمایشگاه الکامپ بازدید نمودند

خبر داخلی
دکتر واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه پژوهشگاه فضایی ایران در الکامپ استارت در سالن ٧ نمایشگاه الکامپ بازدید نمودند
1398/04/28
14:42:15