بازدید دکتر سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از غرفه پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
بازدید دکتر سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از غرفه پژوهشگاه فضایی ایران
1398/04/29
18:07:44