ایجاد اشتغال و کارآفرینی با ایده‌های نو در حوزه پارک‌ها و گردشگاه‌های فضاپایه

خبر داخلی
ایجاد اشتغال و کارآفرینی با ایده‌های نو در حوزه پارک‌ها و گردشگاه‌های فضاپایه
1398/07/19
17:34:44