اولین سامانه رادیو تلسکوپ کشور رونمایی شد

خبر داخلی
اولین سامانه رادیو تلسکوپ کشور رونمایی شد
1397/12/06
10:15:28