اولین جلسه ساماندهی برنامه‌های سال ۹۹ پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

خبر داخلی
اولین جلسه ساماندهی برنامه‌های سال ۹۹ پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد
1398/12/06
17:22:00