چین اولین ماژول ایستگاه فضایی خود را پرتاب کرد

خبر بین الملل
چین اولین ماژول ایستگاه فضایی خود را پرتاب کرد
1400/02/12
02:53:46