نمونه اولیه فضاپیمای استارشیپ SN10 پس از پرتاب آزمایشی با موفقیت فرود آمد اما پس از چند دقیقه در محل فرود منفجر شد

خبر بین الملل
نمونه اولیه فضاپیمای استارشیپ SN10 پس از پرتاب آزمایشی با موفقیت فرود آمد اما پس از چند دقیقه در محل فرود منفجر شد
1399/12/14
11:49:30