روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 19

امارات متحده عربی اعلام کرد که قصد دارد یک منظومه ماهواره‌ای رادار دهانه مصنوعی، SAR، را به فضا پرتاب کند

خبر بین الملل
امارات متحده عربی اعلام کرد که قصد دارد یک منظومه ماهواره‌ای رادار دهانه مصنوعی، SAR، را به فضا پرتاب کند
1401/04/28
17:24:45