روشن تیره

سمینارها

بازدید روز صفحه: 0 بازدید صفحه: 3870
وبینار تخصصی طراحی آنتن آرایه رفلکتور با قابلیت چرخش بیم الکترونیکی برگزار شد

وبینار تخصصی طراحی آنتن آرایه رفلکتور با قابلیت چرخش بیم الکترونیکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی طراحی آنتن آرایه رفلکتور با قابلیت چرخش بیم الکترونیکی، روز یکشنبه، نهم مرداد ماه سال‌جاری در پژوهشگاه فضایی ایران...

برگزاری وبینار تخصصی

برگزاری وبینار تخصصی "تخمین وضعیت فضاپیما با سنسورهای دمایی با استفاده از روش فیلترهای غیرخطی" 

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی "تخمین وضعیت فضاپیما با سنسورهای دمایی با استفاده از روش فیلترهای غیرخطی"، روز دوشنبه تاریخ ششم تیر ماه...

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی "شبیه‌سازی و تحلیل اثر الگوی سوراخ‌کاری لایه‌ها در میزان خروج گاز از عایق حرارتی...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی "شبیه سازی و تحلیل اثر الگوی سوراخ‌کاری لایه‌ها در میزان خروج گاز از عایق حرارتی چندلایه در طول پرتاب...

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی "شبیه‌سازی میکرو لوله‌های حرارتی به صورت ناپایا و تهیه نرم‌افزار و کد محاسباتی...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی "شبیه‌سازی میکرو لوله‌های حرارتی به صورت ناپایا و تهیه نرم‌افزار و کد محاسباتی مربوطه"، روز...

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی "کنترل بهینه وضعیت و موقعیت ماهواره توسط تراسترهای دوحالته" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی "کنترل بهینه وضعیت و موقعیت ماهواره توسط تراسترهای دوحالته"، دوم خرداد سال‌جاری توسط مهندس موسوی از...

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی "مطالعه تجربی رفتار حرارتی مواد تغییر فازدهنده(PCM) دارای نانوذره مورد استفاده در...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی مطالعه تجربی رفتار حرارتی مواد تغییر فازدهنده، روز دوشنبه تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال‌جاری، در پژوهشگاه فضایی...

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی " فرایندهای ساخت افزودنی در صنعت فضایی " برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی با عنوان " فرایندهای ساخت افزودنی (چاپ سه بعدی) در صنعت فضایی "، روز دوشنبه تاریخ بیست و نهم فروردین ماه سال...

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی "تهیه چسب گرما ذوب پلی‌ورتانی با کاربرد در کشتی‌های هوایی" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی "تهیه چسب گرما ذوب پلی‌یورتانی با کاربرد در کشتی‌های هوایی"، روز دوشنبه تاریخ ۱۶ اسفند سال‌جاری...

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی "بررسی اثر دمای لحیم‌­کاری سخت بر روی ریزساختار و استحکام مکانیکی اتصال نمونه...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی "بررسی اثر دمای لحیم‌­کاری سخت بر روی ریزساختار و استحکام مکانیکی اتصال نمونه­ فولادی AISI ۳۱۶ لحیم شده...

برگزاری وبینار تخصصی

برگزاری وبینار تخصصی "بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی استحکام شکست قطعات آلومینیومی جوشکاری شده با روش...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی استحکام شکست قطعات آلومینیومی جوشکاری شده با روش FSW، تاریخ ۱۸ بهمن سال‌جاری در پژوهشگاه...

وبینار تخصصی بررسی خواص کاتالیستی بر پایه آلومینای تقویت شده با کربن نانوتیوب حاوی نانو ذرات ایریدیوم اصلاح شده با لیگاندهای متفاوت برگزار شد

وبینار تخصصی بررسی خواص کاتالیستی بر پایه آلومینای تقویت شده با کربن نانوتیوب حاوی نانو ذرات...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی "بررسی خواص کاتالیستی بر پایه آلومینای تقویت شده با کربن نانوتیوب حاوی نانو ذرات ایریدیوم اصلاح شده با لیگاندهای...

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی "طراحی و ساخت نانوماهواره با استفاده از قابلیت‌های تلفن‌های همراه هوشمند" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی "طراحی و ساخت نانوماهواره با استفاده از قابلیت‌های تلفن‌های همراه هوشمند"، روز دوشنبه تاریخ بیستم دی...