آموزش

تقویم مدیریت آموزش

تقویم مدیریت آموزش

تقویم دوره‌های آموزشی مهر ماه پژوهشگاه فضایی ایران - سال 1398

اطلاعیه شرکت در دوره آموزشی

اطلاعیه شرکت در دوره آموزشی "پلاسمای جفت شده القائی"

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی "پلاسمای جفت شده القائی" توسط آزمایشگاه شیمی و پلیمر پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی

برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران جوان

برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران جوان

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران جوان در این پژوهشگاه در دست برگزاری است.