آموزش

تقویم مدیریت آموزش

تقویم مدیریت آموزش

ضمن تبریک سال نو  ۱۳۹۸ به هموطنان عزیز و مجموعه پژوهشگاه فضایی ایران، به آگاهی می‎رساند این پژوهشگاه درنظر دارد یک دوره آموزشی نیمه تخصصی در حوزه فضا با عنوان دوره...

اطلاعیه شرکت در دوره آموزشی

اطلاعیه شرکت در دوره آموزشی "پلاسمای جفت شده القائی"

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی "پلاسمای جفت شده القائی" توسط آزمایشگاه شیمی و پلیمر پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی

برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران جوان

برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران جوان

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران جوان در این پژوهشگاه در دست برگزاری است.