سمینارها

بخش دوم سمینار تخصصی

بخش دوم سمینار تخصصی "معرفی رانشگرهای الکتریکی" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، روز دوشنبه مورخ ۲۸ مردادماه سال‏‌جاری، بخش دوم سمینار تخصصی معرفی رانشگرهای الکتریکی، توسط آقای مهندس محمدمهدی شفیع در...

برگزاری سمینار علمی طرح‌های مشترک دانشگاهی در حوزه پیشرانش

برگزاری سمینار علمی طرح‌های مشترک دانشگاهی در حوزه پیشرانش

سمینار طرح‌های مشترک دانشگاهی با همکاری دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

برگزاری سمینار تخصصی: مروری بر فرآیند تعریف و اجرای پروژه‏‌های مشترک دانشگاهی تراستر دومولفه در حوزه پیشران

برگزاری سمینار تخصصی: مروری بر فرآیند تعریف و اجرای پروژه‏‌های مشترک دانشگاهی تراستر دومولفه در حوزه پیشران

سمینار تخصصی مروری بر فرآیند تعریف و اجرای پروژه‏‌های مشترک دانشگاهی تراستر دومولفه در حوزه پیشران، روز دوشنبه مورخ ۳۱ تیر سال‏‌جاری در پژوهشگاه فضایی ایران...

سمینار تخصصی  صد قاعده ناسا در مدیریت پروژه برگزار شد

سمینار تخصصی صد قاعده ناسا در مدیریت پروژه برگزار شد

امروز دوشنبه مورخ ۱۷ تیر، سمینار تخصصی "صد قاعده ناسا در مدیریت پروژه"، توسط مهندس حسین سوهانیان حقیقی در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

سمینار تخصصی

سمینار تخصصی " Space Weather: معرفی، اثرها و فعالیت‌های بین‏‌المللی" برگزار شد

سمینار تخصصی Space Weather: معرفی، اثرها و فعالیت‌های بین‏‌المللی، روز دوشنبه مورخ ۲۹ بهمن سال‏‌جاری توسط آقای دکتر کیان پرن در پژوهشگاه فضایی ایران...

سمینار تخصصی

سمینار تخصصی " تعیین موقعیت ماهواره های LEO " برگزار شد

سمینار تخصصی تعیین موقعیت ماهواره‌های LEO، روز دوشنبه مورخ ۱۵ بهمن سال‏‌جاری توسط مهندس احمد رئیسی در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

سمینار تخصصی

سمینار تخصصی "شبه‌ماهواره، پرنده‌ای برای نیاز امروز و فردا" برگزار شد

سمینار تخصصی شبه ماهواره، پرنده‏ای برای نیاز امروز و فردا، روز دوشنبه مورخ ۲۴ دی سال‏جاری توسط آقای دکتر سید جاوید میراحمدی در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

سمینار تخصصی

سمینار تخصصی "اثرات تشعشعی محیط فضا و محموله تشعشعی ماهواره پیام امیرکبیر" برگزار شد

سمینار تخصصی "اثرات تشعشعی محیط فضا و محموله تشعشعی ماهواره پیام امیرکبیر" توسط مهندس وفا صدقی، با حضور جمعی از متخصصان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، معاونان، مدیران و...

سمینار تخصصی

سمینار تخصصی "نقش تضمین محصول در طراحی سامانه‌های فضایی" برگزار شد

سمینار تخصصی  "نقش تضمین محصول در طراحی سامانه‌های فضایی" توسط دکتر بهمن قربانی واقعی، با حضور جناب آقای دکتر حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران و جمعی از...

سمینار تخصصی

سمینار تخصصی "استفاده از پلت‌فرم‌های بالا و پایین، و وسیله هوایی بدون سرنشین (UAV) در نسل آینده مخابرات سیار " برگزار شد

سمینار "استفاده از پلت‌فرم‌های بالا و پایین، و وسیله هوایی بدون سرنشین (UAV) در نسل آینده مخابرات سیار" توسط دکتر سعیده پارسایی‌فرد، با حضور جناب آقای...

سمینار تخصصی

سمینار تخصصی "مسیر تکامل یک سیستم فضایی بر پایه قابلیت اطمینان" برگزار شد

سمینار "مسیر تکامل یک سیستم فضایی بر پایه قابلیت اطمینان" توسط مهندس محمد خانقایی، با حضور جمعی از متخصصان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، معاونان، مدیران و کارشناسان...

سمینار تخصصی

سمینار تخصصی "ماموریت‌های توزیع شده و منظومه‌ها، و تاثیر آن‌ها بر برنامه‌های راهبردی فناورانه" برگزار شد

سمینار "ماموریت‌های توزیع شده و منظومه‌ها، و تاثیر آن‌ها بر برنامه‌های راهبردی فناورانه "توسط مهندس سجاد غضنفری‌نیا، با حضور جناب آقای دکتر...