بازدید سفیر اسپانیا از دو پژوهشکده پژوهشگاه فضایی ایران

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سفیر اسپانیا در ایران، در ۲۸ آبان سال جاری از پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی و ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران بازدید نمود. بازدید سفیر اسپانیا از دو پژوهشکده پژوهشگاه فضایی ایران


  در این بازدید که به همراه آقای دکتر فاضلی، قائم مقام سازمان فضایی ایران و آقای مهندس سیدحسن شفتی، رئیس انجمن دوستی ایران و اسپانیا و مشاور عالی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در امور بین‌الملل صورت گرفت، سفیر اسپانیا در ایران، آقای پدرو وینا ابتدا از پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی پژوهشگاه فضایی ایران دیدار کرد و در جریان دست‌آوردهای این پژوهشکده در زمینه کاوشگرها و اعزام موجود زنده به فضا با کاوشگرهای پژوهش و پیشگام قرار گرفت.

   

  بازدید سفیر اسپانیا از دو پژوهشکده پژوهشگاه فضایی ایران

   

  پس از آن، سفیر اسپانیا از پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران که مأموریت طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی را به عهده دارد، بازدید نمود.


  در این بازدید توضیحاتی درباره فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران و مأموریت‌های آن در حوزه فعالیت‌های صلح‌آمیز فضایی ارائه شد.