چهارمین کارگاه آموزشی سامانه‌ها، ابزارها و زیرسیستم‌های مایکروویو و فرکانس رادیویی و دومین کارگاه آموزشی مأموریت‌های رادار رصدزمین در باند Ka

    به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا با همکاری IEEE، چهارمین کارگاه آموزشی سامانه‌ها، ابزارها و زیرسیستم‌های مایکروویو و فرکانس رادیویی را در ادغام با دومین کارگاه آموزشی مأموریت‌های رادار رصدزمین در باند Ka، در روزهای ۱۳ تا ۱۶ آبان سال جاری در نوردویک هلند برگزار می‌کند.

    چهارمین کارگاه آموزشی سامانه‌ها، ابزارها و زیرسیستم‌های مایکروویو و فرکانس رادیویی و دومین کارگاه آموزشی مأموریت‌های رادار رصدزمین در باند Ka


    هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی همچون سال‌های گذشته، گردهم‌آوردن کارشناسان صنعت و دیگر سازمان‌ها برای تبادل اطلاعات و یافته‌های جدید در زمینه فناوری‌ها و سامانه‌های سنجش از دور با استفاده از فرکانس‌های رادیویی است و بر تمامی جنبه‌های مربوط به ابزارهای رصد زمین در باند Ka تمرکز دارد. هدف مشترک این دو کارگاه ادغام شده، بررسی جدیدترین دست‌آوردها در مأموریت‌های کنونی و آینده، از جمله کاربردها، اهداف علمی، طراحی مأموریت و فناوری ابزارها است.


    منبع: http://www.un-spider.org/news-and-events