حضور ۵۰ دانشمند ایرانی در مرکز ناسا/" شریف‌ست" در اولویت پرواز است

    دکتر شریعتمداری در افتتاحیه هفته فضایی از حضور ۱۰۰دانشمند ایرانی در آمریکا و ۵۰دانشمند در مرکز ناسا در فعالیت فضایی خبر داد. حضور ۵۰ دانشمند ایرانی در مرکز ناسا/" شریف‌ست" در اولویت پرواز است


    به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران،  شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران گفت: ماهواره شریف ست آماده است و در اولویت پرتاب است.

    معاون اجرایی رئیس جمهور در افتتاحیه هفته جهانی فضایی در جمع خبرنگاران گفت: پرتاب ماهواره شریف ست در اولویت برنامه‌های سازمان برای پرتاب است و خیلی امیدواریم این ماهواره امسال پرتاب شود.