هفته جهانی فضا در ایران کلید خورد

  مراسم هفته جهانی فضا صبح روز شنبه در پژوهشگاه فضایی ایران و با حضور الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری، حمید فاضلی قائم مقام سازمان فضایی و دیگر متخصصان حوزه فضایی آغاز شد. هفته جهانی فضا در ایران کلید خورد


  به گزارش ایرنا، هر ساله ۱۲ تا ۱۸ مهر را از سوی سازمان ملل به عنوان هفته جهانی فضا نام گذاری شده است.

  این هفته با همکاری اداره امور ماورای جو سازمان ملل متحد و انجمن هفته جهانی فضا و به منظور تشویق انسان برای استفاده از کاربردهای فناوری فضایی تعیین شده است.

  ایران درمیان ۲۴ کشور اولیه موسس کمیته استفاده صلح آمیز از فضا ماورا جو قرار دارد.

  پوسترهایی به صورت یکپارچه در این زمینه از سوی سازمان ملل توزیع شده است که با بهره گیری از آن می توان از چگونگی استفاده از فناوری فضا در مسیریابی مطلع شد.

  بر این اساس روز اول با عنوان مخابرات فضایی با شعار 'مخابرات فضایی، ابزاری برای رشد اقتصادی جامعه و بستری برای توسعه گفتمان اعتدال در جهان' نامگذاری شده است.

  برنامه های روز دوم هفته جهانی فضا با محوریت فضا در قرآن و شعار 'فضا، جلوه گاه تعالی اندیشه انسان'، روز سوم با محور سنجش از راه دور با شعار 'سنجش از راه دور، محور حفظ زمین و انسان'، روز چهارم با عنوان علوم و اکتشافات فضایی با شعار 'زیست فضا گامی بلند و حرکت به سوی توسعه افق های دانایی'، روز پنجم با محوریت ناوبری و تعیین موقعیت فضا پایه با شعار 'ناوبری فضایی، ضرورتی در ارتقاء ایمنی و رفاه اجتماعی'، روز ششم با محوریت حقوق و دیپلماسی فضایی با شعار 'فضا و حرکت قانون مدار و صلح آمیز' و روز هفتم نیز با محوریت ترویج علوم و توسعه کاربرد خدمات فضایی با شعار 'ترویج دانش فضایی، ارتقاء جامعه ایرانی اسلامی به جامعه دانش محور' نامگذاری شده است.