کارگاه آموزشی شبیه‌سازی و تجهیزات پشتیبانی زمینی الکتریکی


  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کارگاه آموزشی تجهیزات و شبیه‌سازی پشتیبانی زمینی الکتریکی (EGSE) را در روزهای ۶-۴ فروردین ۱۳۹۴ در نوردویک هلند برگزار می‌کند.

   

  کارگاه آموزشی شبیه‌سازی و تجهیزات پشتیبانی زمینی الکتریکی

  کارگاه آموزشی شبیه‌سازی برنامه‌های فضایی اروپا از سال ۱۹۹۰ همه ساله به صورت مرتب برگزار می‌شود. کارگاه آموزشی مربوط به تجهیزات پشتیبانی زمینی الکتریکی نیز اولین بار در سال ۱۹۹۲ برگزار شد. با توجه به ارتباط زیاد بین این دو موضوع، از سال ۲۰۱۰ این دو کارگاه با یکدیگر ادغام شدند.


  این کارگاه ادغامی موضوعات طراحی، مونتاژ، یکپارچه‌سازی و تجهیزات آزمایشی فازهای A، B، C و D بخش فضایی را مورد بررسی قرار می‌دهد که شامل شبیه‌سازهای مفهومی، شبیه‌سازهای عملکرد مأموریت، شبیه‌سازهای مهندسی کاربردی و غیره می‌شود. یکی از جنبه‌های مهمی که باید در نظر گرفته شود، اشتراک این تجهیزات در زمینه مدلسازی، شبیه‌سازی، پایگاه‌های داده و همچنین روش‌ها و ابزارها است.


  هدف اصلی از برگزاری این کارگاه آموزشی آن است که نمایندگان آژانس‌های فضایی و صنعت برای بررسی دستاوردهای جدید مربوط به مدل-سازی، شبیه‌سازی و شبیه‌سازهای سامانه‌های زمینی و همچنین تجهیزات پشتیبانی زمینی الکتریکی گرد هم آمده و نیازها و راه‌کارهای آینده را مورد بررسی قرار بدهند. این کارگاه همچنین محیطی است که در آن کاربران و سازندگان نرم‌افزارها می‌توانند برای تبادل اطلاعات در زمینه پیشرفت‌ها، روش‌ها و ابزارهای لازم در پروژه‌ها با یکدیگر به بحث بپردازند.

   

  موضوعات مورد بررسی در این کارگاه آموزشی عبارتند از:


  •    توسعه مبتنی بر شبیه‌سازی

  o    شبیه‌سازی و پشتیبانی از مهندسی سیستم
  o    روند توسعه یکپارچه
  o    توضیح و بررسی سیستم و مأموریت
  o    شبیه‌سازی و پشتیبانی از مهندسی هم‌زمان و مشترک
  o    تبادل داده‌ها
  o    و غیره.


  •    فرآیندهای مربوط به EGSE و AIT
  o    موانع ساخت EGSE
  o    آزمایش از دور
  o    اشتراک در عملکرد مأموریت‌ها
  o    آموزش
  o    و غیره.


  •    استانداردسازی
  o    شبیه‌سازی مدلسازی سیستم در مهندسی سیستم
  o    قابلیت حمل مدل نرم‌افزاری (SMP) وضعیت کنونی و تجربیات قبلی
  o    شبیه‌سازی تعاملی
  o    توضیح داده‌های کنترل و پایش
  o    پروتکل‌های ارتباطی
  o    و غیره.


  •    روش‌ها و ابزارها
  o    زیرساخت‌های شبیه‌ سازی
  o    ابزارها و محیط‌ها
  o    آزمایش از دور
  o    یکپارچه‌سازی مجازی
  o    و غیره.


  مهلت ارسال چکیده آثار برای شرکت در این کارگاه آموزشی تا تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۳ است.

  منبع: http://congrexprojects.com/2015-events/15c06/introduction