هفتمین جلسه مدیران اجرایی اپسکو

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، در روزهای ۳ تا ۵ تیر ماه ۱۳۹۳، هفتمین جلسه مدیران اجرایی اپسکو⑴ با حضور مقامات‌ رسمی اجرایی تمامی کشورهای عضو اپسکو (ازجمله ایران) برگزار شد. هفتمین جلسه مدیران اجرایی اپسکو

   

  فعالیت‌های پیشین و چشم‌اندازهای آتی مربوط به گسترش عضویت، پروژه‌های اپسکو، آموزش و تحصیلات، و همچنین پیشنهاداتی در رابطه با قوانین و مقررات این سازمان از جمله سرفصل‌های اصلی این جلسه بودند. بحث‌‌های بسیار مفیدی در این جلسه مطرح شده که نتایج به دست آمده از این مباحث و پیشنهادات ارائه شده برای تأیید نهایی به شورای اپسکو ارائه خواهد‌ شد.

   

  هفتمین جلسه مدیران اجرایی اپسکو

   

  منبع:  http://www.apsco.int/NewsOne.asp?ID=343

  Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)