نخستین سمینار پروژه‌های توانمند ساز در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

  نخستین سمینار پروژه‌های توانمند ساز با حضورمتخصصان و کارشناسان حوزه فناوری فضایی از روز یکشنبه مورخ ۳۱ فروردین تا روز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به مدت سه روز در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد. نخستین سمینار پروژه‌های توانمند ساز در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

   

  در نخستین سمینار پروژه‌های توانمند ساز ۱۷ پروژه از پژوهشکده‌های پژوهشگاه فضایی ایران ، معرفی و مورد ارزیابی قرارگرفت. هدف از برگزاری این سمینار نشر دانش، هماهنگی و یکسان سازی رویه‌ها در اجرای پروژه، کشف و بررسی نواقص مشترک و خاص، نظارت و ارزیابی و اطلاع‌رسانی رویه‌ها و قوانین بود.


  در این سمینار پروژه‌های چرخ‌عکس‌العملی، بوم گرادیان جاذبه و پین پولر از پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز، پروژه‌های باتری، حسگر افق، سار، لباس فضایی، تنظیم دمای لباس فضانورد و غذای فضانورد از پژوهشکده مکانیک شیراز، پروژ‌های ماژول‌ها و پنل‌های خورشیدی و ساختارهای ساندویچی از پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان،  پروژه موتور کرایوژنیک، پوشش‌های نانوساختار و نازل‌های کامپوزیتی از پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی و پروژه شبیه‌ساز گرمایش آیرودینامیکی از پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت.


  معرفی پروژه، معرفی فناوری، خانواده محصولات مورد نیاز در سامانه‌های مختلف فضایی و نقش هر محصول، فناوری‌ها و زیر فناوری‌های مرتبط و سطوح آمادگی آنها، ملزومات توسعه فناوری، الزامات، راهبردهای دستیابی، تجارب و توانمندی‌ها مواردی بود که برای معرفی هر پروژه ارائه شد.


  پروژه‌های توانمندساز پروژه‌هایی برای ایجاد توانایی ساخت اجزای سامانه و زیر سامانه‌های مورد نیاز در ابر سامانه‌های فضایی است که در دو دسته دانشی و محصولی دسته بندی می‌شوند. پروژه‌های توانمند ساز دانشی در سطوح یک تا پنج سطح تکنولوژی‌های قابل تحقیق (TRL)قرار گرفته و  بستر دانشی ایجاد می‌نمایند. پروژه‌های توانمندساز محصولی نیز در سطوح هفت تا نه تکنولوژ‌های قابل تحقیق قرار دارند و مجموعه‌های فنی و تکنیکی هستند که به صورت محصول در مجموعه‌های سیستمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  در این سمینار همچنین سه نشست آموزشی با عناوین تجارب مدیریتی در شکل‌گیری ساختار اجرای پروژه‌های سیستم‌های پیچیده، استفاده از روش‌های نوین مدیریتی در انجام پروژه‌های چند موضوعی و مروری بر اصول طراحی ماهواره و سه جلسه نقد عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ در حوزه پروژه‌های پژوهشکده‌های پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.
  نخستین سمینار پروژه‌های توانمند ساز با حضورمتخصصان و کارشناسان حوزه فناوری فضایی از روز یکشنبه مورخ ۳۱ فروردین تا روز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به مدت سه روز در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.